Polityka Prywatności Hacom Polyester Sp. z o.o.

Zgodnie z art.13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L.119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE uprzejmie informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 • Hacom Polyester Sp. z o.o.
  Zławieś Mała 60A
  87-134 Zławieś Wielka
  POLAND
  Tel. +48 56 6745157
  e-mail:

2. Celem przetwarzania jest realizacja zamówienia, rozpatrzenie reklamacji, udzielenie informacji o produktach.

3.  Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia – tj przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

4.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (np. organy podatkowe) oraz podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia (np. firmy informatyczne, kurierskie).

5.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez:

 • okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do obsługi złożonego zapytania,
 • czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków określonych przepisami prawa np. przepisy regulujące należności podatkowe czy też przepisy o rachunkowości a także potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Pana/Pani dane nie będą poddane profilowaniu

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji umowy, rozpatrzenia reklamacji, udzielenia informacji.

10. Administrator poza danymi zawartymi w formularzu kontaktowym lub e-mail wykorzystuje również pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości stron internetowych serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia. Dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb. Szczegóły Polityka Cookies